Slide background

WE ARE HERE FOR YOU

Využijte právě teď dotačního programu Nová zelená úsporám 2015!

Zelená úsporám Vám zajistímé v úzké spolupráci s energetickými specialisty z AG Energy s.r.o.

Na realizaci zateplení pro Vás získáme dotaci až 55%. Naše společnost nabízí kompletní službu od předinvestiční rozvahy, energetickou optimalizaci projektu až po zpracování žádosti.

Výzva Rodinné domy (Nová Zelená úsporám)

Dne 3.1.2014 byla vyhlášena 2. výzva Nová Zelená úsporám pro Rodinné domy – příjem plně připravených žádostí začne 1.4.2014. Kritéria zcela obdobná jako u NZÚ 2013. Informace zde http://www.nzu2013.cz/clanek/nova-zelena-usporam-zacne-prijimat-zadosti-o-dotaci/

Cesta k dotaci od Modern dream

  1. Předinvestiční rozvaha – Mám nárok na dotaci? Splním podmínky a kritéria? – Záměr optimalizujeme pro potřeby NZÚ
  2. Zpracujeme Energetický posudek –  Projektovou dokumentaci
  3. Pro Vaši optimální variantu připravíme veškeré potřebné dokumenty pro Žádost o dotaci včetně přípravy projektové dokumentace.

Podporované oblasti

Oblast A

  • zateplení konstrukcí (fasády, podlahy, stropy, střechy)
  • výměna výplní otvorů (okna, střešní okna, dveře)

Oblast B – Novostavby pasivních domů

Měrná roční potřeba tepla na vytápění ≤20 podpora 400 000,- Kč
Měrná roční potřeba tepla na vytápění ≤15 podpora 550 000,- Kč

Oblast C

  • instalace ekologického zdroje tepla (kotle na peletky, plynové kondenzační kotle atd.)
  • instalace solárních kolektorů
  • vestavba vzduchotechniky s rekuperací tepla