Exklusivní kreativita Vám otevírá ruce k naprosté originalitě

Chcete-li specifický dům, který se odlišuje od nabízených katalogových domů, budeme rádi, když využijete naší nabídky individuálního domu, který splní veškeré Vaše představy o kvalitním bydlení.                                                                                                                                                     Návrhy a projekty provádíme po celé České i Slovenské republice .

Jak vzniká individuální projekt?

 

1. Informační schůzka

S každým investorem, který se rozhodne pro stavbu individuálního rodinného domu, domluvíme společnou schůzku v naší kanceláři, během níž nám sdělí své představy k plánované stavbě domu, požadavky na architektonické a dispoziční řešení domu včetně všech informací o stavebním pozemku. Jedná se především o možnosti napojení na inženýrské sítě, lokalitu umístění stavby a případné regulační podmínky, které mohou ovlivnit architekturu a velikost domu. Investor dále vyplní dotazník : Technické zadání domu. Následně projektový manažér navštíví a ověří možností a podmínky výstavby u příslušného stavebního úřadu.

Schůzka s projektovým manažerem:  Ing. Vladimírem Zákopčanem

2. Architektonická studie

Prvním stupněm projektové přípravy je architektonická studie stavby vyhotovená architektem. Aby bylo možné dům zodpovědně navrhnout, je třeba provést prohlídku stavebního pozemku včetně blízkého okolí. Na základě získaných informací vypracujeme pro investora návrh dispozičního a architektonického řešení domu. Tento návrh je s investorem konzultován a postupně upravován tak, aby vyhovoval jeho požadavkům. Po odsouhlasení konečné varianty je dopracována architektonická studie. Po celkovém návrhu se vypracuje předběžný rozpočet.

Studie s architektem : Ing. arch. Petrem Uradníkem (reference – odkaz), Ing. arch. Michalem Babincem (reference – odkaz) a Ing. arch. Michalem Grošupem (reference – odkaz)

interiér s designerem : Arturem Chanbekjanem (reference – odkaz)

3. Projekt pro sloučené stavební a územní řízení

Na základě této dokumentace je možné zahájit projednání s příslušnými orgány a následně stavební řízení. Výsledkem celého procesu je stavební povolení.

Projekt pod vedením : Ing. arch. Petrem Uradníkem.

4. Realizační projekt

Pro bezchybnou realizaci stavby je nezbytný realizační projekt, který obsahuje všechny potřebné údaje pro to, aby mohl být dům řádně postaven dle obecně platných předpisů a zásad pro realizaci rodinného domu. Je připraven přesný položkový rozpočet podle projektové dokumentace a Smlouva o dílo s přílohou položkového rozpočtu.

Projekt pod vedením : Ing. arch. Petrem Uradníkem.

5. Samotná realizace

Po vyřízení stavebního povolení a vyhotovení realizačního projektu následuje začátek výstavby rodinného domu, na který již byl předem vypracován pevný položkový rozpočet a časový harmonogram, jenž byl odsouhlasen investorem. Na průběh realizace dohlíží stavbyvedoucí, projektant (autorský dozor) a interiérový designer, aby proběhla přesně podle návrhu.

Stavební realizace pod vedením : Ing. Jakuba Lisnera, Ing. Sanasara Chanbekjana a Mareka Hovězáka. (reference – odkaz)

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
 

Připojit přílohu
Velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

Podporovaný formát: jpg, jpeg, png, pdf, zip.