Z jakého materiálu postavit dům?

Možnosti z čeho stavět jsou dnes rozsáhle, zde jsou naše zkušenosti …

 

 1. Dřevostavby 

V současné době jsou čím dále víc populárnější. Rozdělujeme je do 3 základních skupin:

 1. Skeletové – sloupkové, montují se na stavbě
 2. Panelové – vyrobené v dílně
 3. Speciální skupinou jsou dřevostavby z CLT panelů  – velkoformátové dřevěné panely, složené z tří a více vrstev masivního dřeva, spojeného mechanicky anebo lepením

 

Výhody dřevostaveb: rychlost montáže, mimo CLT panely je to cena, nízká objemová hmotnost, estetika interiéru, vůně dřeva

 

Nevýhody: nejsou vhodné do svažitých pozemků, z hlediska akustiky nedoporučuji patrové, jsou tepelně nestabilní (v létě se přehřívají, v zimě neudrží teplo), neustále pracování dřeva (vlhkost a pod), poruchy (voda, zvířata, hmyz, vlhkost), profesionalita firem, pracovníků a dodržení všech stavebních detailů, nižší odolnost vůči živelným pohromám, vyšší nároky na požární bezpečnost, v neposledním řadě udrží si svoji cenu u prodeje nemovitosti?

Doporučení: Pokud se rozhodnete pro dřevostavbu z hlediska estetiky interiéru a funkčnosti a vlastností doporučujeme Vám dřevostavby z CLT panelů, tady ovšem mizí největší výhoda dřevostaveb a tou je jejich cena.

 

Více informací naleznete různě na webu, hezký článek je na portálu ASB:

 

 

 

 1. Zděné stavby 

Představuje tradiční a v našich podmínkách po staletí prověřený způsob výstavby. Moderní zděné systémy jsou sestaveny z tvarovek různých materiálů a velikostí. Obecně nevýhodou zděných staveb jsou mokré procesy a technologické přestávky (které se ovšem dají využít na práce instalačních rozvodů a podobně). Jejich výhody jsou uvedené v závislosti od typu …

 

 1. a) keramické cihly

– velmi dobrá tepelná izolace

– velmi vysoká pevnost v tlaku a únosnost

– nenasákavost

– vysoká protipožární odolnost

– jednoduché, rychle a přesné zdění

– efektivní ochrana před hlukem

– optimální tepelná akumulace

 

 1. b) plynosilikáty – směs křemičitého písku, vápna a vody (bílá ,lehká ,pórovitá tvárnice )

– přírodní materiál

– velmi dobré tepelnoizolační vlastnosti

– vynikající zpracovatelnost – snadno opracovatelný, snadná manipulace, jednoduché rozvody

– velmi vysoká požární odolnost

– malá objemová hmotnost

Nevýhodou je velká nasákavost,  nižší akumulace tepla,  horší akustické vlastnosti, nízká pevnost v tlaku, vysoká absorpce vzdušné vlhkosti díky pórům. Póry zabezpečují prodyšnost materiálu, proto se nedoporučuji v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem na bázi EPS – můžou vznikat kondenzace na styku materiálů.

 

 1. c) vápenopískové cihly –  směs vápna, křemičitého písku a vody

– přírodní materiál

Vápenopískové cihly se vyrábí pouze z přírodních materiálů: z vápna, písku a vody. Nepoužívají se žádné jiné chemické prostředky a vzniká pouze za použití nízkého množství energie na výrobu. Proto tyto produkty šetří životní prostředí.

– regulátor letního tepla
Masivní akumulující vápenopískové zdi zabraňují přehřátí interiérů při letních vedrech.

– nehořlavost

Vápenopískové stěny jsou nehořlavé a vždy vám dají dostatek času na to, abyste před případným požárem včas unikli.

– ticho

Vysoká objemová hmotnost vápenopískových cihel vás nechá odpočívat. Budete chráněni proti hluku ze sousedních místností i z ulice.

– pohledovost

Postavit si můžete zeď pohledovou, omítnutou nebo rustikální.

– vysoká možnost zatížení

Vysoká únosnost zdiva neslouží pouze pro přenos zatížení stropu a sřechy, ale také veškeré zavěšené fasády, balkony, ale i třeba kuchyňskou linku je možné velmi pevně připevnit pomocí hmoždinek ke stěně.

– více prostoru pro život

Vysoká únosnost vápenopískových zdí umožňuje konstruovat štíhlé nosné stěny. Tím ušetříte 5-7% obestavěného prostoru a tím také tolik investičních nákladů. Navíc naprosto přesné rovinné stěny umožňují provádění tenkovrstvých omítek a tím získáte další prostor.

 

 1. Betonové stavby 

Betonové střeny zateplené tepelnou izolací nebo tzv. stavebnicové systémy.

 

Výhody betonových konstrukcí

 • Pevnost – betonu v tlaku je velmi rozmanitá, volitelná podle potřeby (od 5 do 50 MPa).
 • Trvanlivost – betonových konstrukcí je při dobré údržbě neobyčejně velká na vzduchu i pod vodou. Eroze betonu závisí na použitém kamenivu a na množství a druhu cementu. Betony s malým obsahem cementu nazýváme hubené (jsou náchylnější k erozi), betony s větším množstvím cementu jsou mastné.
 • Ohnivzdornost – závisí na druhu použitého kameniva, při kvalitním kamenivu až 800 C°, ŽB do 600 C°.
 • Tvárnost – je velkou předností monolitických betonových konstrukcí. Přímo na stavbě můžeme vytvářet nejrozmanitějších tvarů a průřezů podle statických požadavků.
 • Odolnost – betonu proti mechanickému poškození je obdobná jako u přírodního kamene a závisí na prostředí, ve kterém se nachází.
 • Hospodárnost – betonová konstrukce je dána velkou trvanlivostí a levnou výrobou z dosažitelných surovin.
 • Dobrá tepelná akumulace
 • Pevnosti a mechanická odolnost – lze stavět domy ve svahu a rozmanitých tvarů

 

Nevýhody betonových konstrukcí

 • Hmotnost – závisí na použitém kamenivu. Pohybuje se mezi 2000 až 2400 kg.m-3 u prostého betonu a mezi 2300 až 2600 kg.m-3 u železového betonu. Velká hmotnost nám zvláště vadí u prefabrikátů, pro které potřebujeme mohutné zvedací stroje a speciálních vozů pro dopravu, což nepříjemně navyšuje náklady stavby.
 • Tepelná vodivost – je tím větší, čím větší je hmotnost betonu. Proto musíme konstrukce pozemních staveb pečlivě tepelně izolovat.
 • Zvuková vodivost – betonu je rovněž vysoké a závisí na hutnosti betonu. Na ochranu proti šíření zvukových vln betonových konstrukcí používáme různé zvukové izolace.
 • Objemové změny – betonových konstrukcí vznikají při tuhnutí a tvrdnutí betonu a při teplotních změnách konstrukcí. Nežádoucí vlivy objemových změn odstraňujeme zhotovením dilatačních spár.
 • Rekonstrukce – betonových konstrukcí je velmi namáhavá a nákladná. Velká pevnost a tvrdost betonu, i když jsou předností tohoto materiálu, jsou při opravě příčinou toho, že každá úprava konstrukce je velmi pracná a tím také nákladná.
 • Hodně mokrých procesů
 • Technologické přestávky
 • Pracnost

 

U betonových konstrukcí spíš než čistě monolitické betonové konstrukce zateplené kontaktním zateplovacím systémem…. Vám doporučuji stavebnicoví systém.
Příkladem je například stavebnicový systém z betonu, tepelné izolace a štěpkocementových desek. Jejich výhody jsou nepochybné …
 • vysoká zvuková a tepelná izolace bez tepelných mostů
 • tepelně akumulační parametry
 • jednoduchá, přesná manipulace
 • rychlost výstavby – za 5 týdnu hotová hrubá stavba na předem připravené základové desce
 • nízká tloušťka obvodových stěn – vyšší užitná plocha, nižší cena
 • neomezené řešení a tvary stavby
 • vysoká trvanlivost, stabilita a životnost
 • vyřešené systémové stavební detaily
 • možnosti výstavby v terénu se sklonem

Dalším progresivně rozvíjejícím systémem , který je velice oblíben v západní Evropě jsou betonové skořepinové tvárnice nové generace. Například ve Francii nebo Belgii tento zdící materiál představuje 93 % podíl ze všech stavebních prvků (nebudeme-li počítat litý beton). Systém se zde vyvíjí 50 let a je prakticky dokonalý a tedy bezkonkurenční. Vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům, avšak při zachování vysoké kvality a široké variabilnosti v použití, se betonové tvárnice staly doporučeným materiálem Evropskou unií.

Tvárnice jsou precizně lisované, mají rovné stěny, přesné ostré hrany a jsou pravoúhlé. Jednou z kladných vlastností betonových tvárnic jsou plná dna, která umožňují používat tvárnice tak jednoduše, jako bychom zdili z plných bloků, protože při zdění se tvárnice obracejí dny vzhůru. Tvárnice zůstávají duté, vzduchové alveoly neumožňují cirkulaci vzduchu a přispívají k vylepšení celkové tepelně izolační vlastnosti zdi. Rovná, plná dna umožňují pohodlné přesné zdění, a navíc zvyšují pevnost tvárnice a to nejen na svislý tlak, ale i prostorově. Další kladnou vlastností tvárnice je skutečnost, že v tenké stěně nevzlínání vlhkost výše než do čtvrtiny výšky tvárnice a i ta posléze vyschne. Při stavbě ve vlhkém prostředí se používá první řada jako izolace proti vodě a tím pádem je druhá řada vždy suchá. Z hlediska zvukové izolace jsou betonové tvárnice díky své granulometrické struktuře a alveolám vzduchu uvnitř dobrým absorbérem zvuku. Vážená neprůzvučnost zdiva tl. 20 včetně omítek Rw = 53 dB. Stavební systém s použitím tvárnic nové generace dělí konstrukci domu na dvě části. Nosná část, která je málo tepelně izolující, neboť betonové tvárnice mají pouze R = 0,4 , se zevnitř doplňuje enormní tepelně izolační vrstvou – „Izolačním sendvičovým komplexem“. Ten přiděláváme tak, aby vytvářel jednolitou homogenní vrstvu bez jakýchkoli tepelných mostů zvyšující hodnotu koeficientu tepelně izolačního odporu stavby až na úroveň R = 4 – 6.

  

Výhody systému:

 • nízká pořizovací cena na m2 – v porovnání s ostatními systémy zřejmě nejnižší
 • vysoká odolnost vůči povětrnosti díky venkovní betonové vrstvě
 • nízká tloušťka obvodové konstrukce – cihla 200 mm + zateplení a sdk 150 -200 mm dle požadavků na energetickou náročnost
 • velmi rychlé vytopení celého prostoru
 • izolace na vnitřní stěně zaručuje vyšší povrchovou teplotu vnitřních stěn
 • možnost vedení rozvodů a elektřiny bez potřeby drážkovaní apod. – bezproblémová údržba
 • pevná homogenní konstrukce bez trhlin, kompaktnost
 • stálobarevnost vnějších omítek
 • u vnitřního zateplení se zjednodušuje detail zateplení u podlahy resp. nemusí se zateplovat základy
 • ochrana proti násilnému vniknutí
 • výborné zvukově izolační vlastnosti

Doporučuji k tomu systému použít kvalitnější pevnější sdk desky, které jsou více odolné než klasické a dá se do nich kotvit. Toto je zřejmě jediná nevýhoda systému, která ale lze odstranit. Více o systému se dočtete na různých webech společností, které tvárnice dodávají. Z počátku jsem nebyl systému nakloněn, protože je to něco jiného než jsme zvyklý, ale má velké množství výhod a vidím v něm velký potenciál pro lidi, kteří chtějí za dostupné finance kvalitní sytém.

 

Doporučení 

Dřevostavby se staly oblíbené hlavně právě díky rychlosti jejich výstavby a ceně. Jako třetí velkou výhodu uvádí většina společnosti, že mají menší tloušťku obvodové zdi než stavby zděné, ale dovolím si nesouhlasit a uvést níže v doporučení dva příklady.

Zděné stavby z plynosilikátu jsou oblíbené hlavně díky příznivé ceně a lehké manipulaci u realizace.

Já Vám doporučuji použít hutný materiál, ať už beton, keramické tvárnice nebo vápenopískové bloky  pro jejich dobrou tepelnou akumulaci, trvanlivost, životnost vyšší než 100 let a stabilitu.

Nejvíce mě z vlastní zkušenosti zaujala kombinace …

 1. a) přesná keramická tvárnice např.  tl. 380 vyplněné minerální vatou ( kdo zvažuje velké prosklení  a skryté žaluzie u nizkoenergetických domů, dnes nazvané domy skoro s nulovou spotřebou, je lepší aplikovat 440 mm). Jednovrstvé cihlové zdivo představuje naprosto čisté a technologicky správné řešení obvodových stěn. Jednovrstvové zdivo znamená konstrukci obvodových stěn pouze z pálených cihel bez dalších vrstev zateplení. Jedná se o spojení dvou materiálů, které navzájem zvyšují svůj výkon. Tento systém není potřeba zateplovat a cenově se dostanete na úroveň nižší než když se rozhodnete pro keramickou cihlu + zateplení minerální vatou. Systém má promyšlené detailu u soklů, u oken, na kastlíky exteriérových žaluzií, stropy, atiky apod. Na tuto tvárnici lze velmi jednoduše a lehce aplikovat různě druhy obkladů.

Tvárnice jsou přesné a lepené na tenkovrstvé lepidlo, které v maximální míře zamezí tepelným ztrátám. Z exteriéru se ještě používá systémová omítka, která tepelněizolační obálku dokonale zaobalí. Řečeno ve zkratce, systém sečte výhody keramických cihel a doplní jej o lepší tepelněizolační vlastnosti potřebné pro pasivní a nízkoenergetické domy s nízkou tloušťkou konstrukce.

 

Zde uvádíme obrázek největších výhod systému:

 

b) použití vápenopískového bloku, kde stačí na obvodové zdivo použít tvárnici 175 mm a zateplit 150 – 200 mm = 325 – 375 mm tepelné izolace a výrazně snížíme tl. obvodové stěny, což ušetří náklady a zvětší užitnou plochu.

c) pokud zvažujete stavbu ve svahu s částečným zapuštěním a netradičním tvarem domu, doporučují Vám betonový stavebnicový systém ztraceného bednění.

d) použití betonových skořepinových tvárnic s vnitřním zateplením. Jako obrovskou výhodu vnímám jejich cenu, výhřevnost interiéru a mnoho dalších faktorů

Článek je napsán bez jmenování marketingových značek, firem a z nezávislého pohledu s přihlédnutím na zkušenosti z projekčního a realizačního prostředí.