Parametry vily

Cena vily na vyžádání.

 • Zastavěná plocha 285,4 m²
 • Užitná plocha 338,95 m²
 • Terasa ve 2.NP 111,15 m²
 • Obytné místnosti 7+kk + Vířivka + Terasy

Rychlý kontakt

Praha

Ing. Vladimír Zákopčan

Projektový manažer

Telefon: +420 601 374 959

E-mail: info@moderndream.cz

Podrobnější popis

Vila s označením X3 je ztělesněním luxusu vzdušnosti a dokonalé souhry tvarů a dynamiky. Navržena pro klienty s náročným estetickým cítěním. Tato nadčasová vila představuje moderní design bydlení spojený s funkční a přehlednou dispozicí.

Návrh je ovlivněn několika faktory, jako je orientace, světlo-technika, přístup na pozemek s výhledy na okolní krajinu, intimita bydlení, prosvětlení, přehledná a chytrá dispozice.

Hmotový koncept domu sestává ze dvou podlaží, kterým přidávají punc jedinečnosti prostorné terasy. Design fasády je tvořen z horizontálních linií, které moderně ucelují a provzdušňují velký obytný prostor, kterou vila nabízí.

Zjednodušeně lze říct, že tvarové seskupení stavby je minimalistické ve tvaru písmene L, což vytváří pocit bezpečí hlavně v zadní části domu, která je takto chráněna od možného ruchu okolí. Na spodní hlavní terase se nachází  55m2 bazén, na menší terase 40,5m2 na prvním patře s vířivkou. Ve vile se nachází také fitness. Zakomponování zázemí pro zdravý životní styl jsou jednou z priorit vily.

Fasáda vily sestává ze dvou materiálů. Fasádní bílé omítky a fasádního kamenného obkladu, který dominuje hlavně na přední straně objektu.

V návrhu se prolínají horizontální i vertikální linie, které působí uceleně. Díky promyšlenému provedení terasy i interiér domu působí propojeně.  Vila ze strany ulice nabírá zcela odlišný rozměr, díky kaskádovitému odstupňovaní stěn působí jako neohrožený palác, který se po přechodu do zadní části otevírá a působí vzdušně.  Nadstandardní okna znamenají dostatek denního světla a příjemné výhledy do zahrady a okolí.

Na 1.NP se nachází ze strany ulice garáž pro dvě automobily a hlavní vstup. Přes hlavní vstup se dostáváme do vstupní haly se šatnou, která vyniká svou výškou a přírodním obkladem. Z haly se vchází rovnou do volně otevřeného prostoru, který má po pravé straně obývací pokoj a po levé kuchyň. Z tohoto místa se lze dostat do všech zón domu. Za kuchyní se nachází schodiště, kterým se vstupuje do druhého patra. Kromě obývací místnosti a kuchyně se v prvním patře nachází také pokoj pro hosty či pracovna, prostranná koupelna se záchodem a technická místnost. Garáž pro dvě automobily je přímo propojená s domem.

Ze všech místností kromě technické místnosti je možnost vyjít na terasu.

Na 2.NP jsou dvě dětské pokoje, ložnice, koupelna a posilovna. Na terasu je možné umístit posezení a vířivku. Na 2.NP jsou terasy o celkové ploše 98,25 m2.

Jednoduchost a přehlednost dispozice, minimalizace komunikačních ploch umožňují snadnou orientaci v prostoru, čímž se vila stává chytrým a maximálně funkčním prostorem. Objekt splňuje parametry nízkoenergetické (pasivní) a designově moderní prostorově luxusní vily.

Z hlavní hmoty objektu výrazně vystupují do okolí dvě části: vstupní část a bazénová část s fitnessem. Díky tomu se hmota člení a vytváří funkční zóny bydlení spojené s intimitou prostoru. Vstupní hmota jakoby vřele vítá hosty.

Fasáda domu sestává ze tří materiálů: fasádní bílé omítky, fasádních kompozitních panelů použitých na zastřešení bazénové části a fitnessu a dřevěné fasády ze strany vstupu a garáže.

V návrhu převažují horizontální linie, díky kterým se vila jeví nižší. Díky třem velkým terasám je interiér domu výrazně propojený i s jeho exteriérem a zelenou zahradou. Vila se ze strany ulice tváří jako introvert, který se po přechodu do zahrady otevírá, čímž poskytuje výhled na zeleň a zahradu. Nadstandardní okna znamenají dostatek denního světla a příjemný výhled do zahrady a okolí.

Půdorysy

U PRÉMIOVÉ ŘADY DOMŮ S OZNAČENÍM X JSOU PŮDORYSY NA VYŽÁDÁNÍ

Standardní provedení domu
INFORMACE – Výhody řešení INFORMACE – Technické řešení
Základová deska domu Základová deska je vždy zahrnuta v našich cenách. Jen situace kdy jeden stavitel realizuje základovou desku i stavbu domu umožnuje pozdější bezproblémový průběh záručních oprav. Betonové základové prvky: hloubka základové konstrukce 0,9 m, základové pasy šíře 0,35m na základové patce šíře 0,5m z betonu C16/20. Základová deska tl. 0,15m z betonu C16/20 s výztužnou ocelovou sítí ,,kari“ 150/150/6mm podsypaná drceným kamenivem v tl. 10 až 15 cm frakce dle návrhu projektanta. Základní hydroizolace a ochrana proti pronikání radonu z podloží do stavby uložená na penetrační nátěr 1 xALP, v provedení HYDROBIT V60535 vyhovující pro malé zatížení radonem. Pro střední radonové ohrožení je navržena izolace 1x GLASTEK 40 special mineral za příplatek. Při vysokém radonovém indexu pozemku se ochrana řeší individuálním návrhem – jako nestandardní řešení. Rozsah provedení určí projektant podle místních podmínek.
DPH 15% Férové informace. Proto všechny ceny našich domů automaticky zahrnují příslušnou daň z přidané hodnoty DPH 15%. Pro domy na sociální bydlení, s užitnou plochou nepřevyšující 350 m2 je užita nižší sazba DPH ve výši 15%. Tato sazba DPH se vztahuje na domy určené k trvalému bydlení.
Zděné provedení domu

– keramika (Wienerbeger)
– vápenopískové cihly (Ytong-Silka, Kalksandstein)
Zděná technologie vám přinese dlouhou životnost domu a výrazně vyšší hodnotu. – keramika – (Wienerbeger)

– obvodové zdivo Porotherm 38 T Profi s minerální vatou

– vnitřní nenosné příčky Porotherm 11,5 Profi

Tato varianta splňuje požadavky pro nízkoenergetické i  pasivní domy bez kontaktního zateplovacího systému.

– vápenopískové cihly (Ytong-Silka, Kalksandstein)

– obvodové zdivo tl. 175 – 250 (dle statického výpočtu)

– vnitřní nenosné příčky tl. 115 mm

Tato varianta musí být pro dosažení nízkoenergetického nebo pasivního standardu zateplená kontaktním zateplovacím systémem dle přesného požadavku PENB od 150 – 200 mm.

Nízkoenergetické provedení domu – zateplení Dům v nízkoenergetickém provedení vám ušetří až 50% nákladů na vytápění oproti bežným rodinným domům. V MD je nízkoenergetické provedení samozřejmostí a standardem. Nízkoenergetickým provedením domu se rozumí:

Obvodové zdivo: zateplovací fasádní systém minerální vlnou tl. 150 mm. (varianta Wienerberger)

Stropní konstrukce Jednoduché řešení stropu snižuje náklady na konstrukce. Stropy jsou řešeny jako lehké plovoucí zavěšené konstrukce tvořené sádrokartonovým podhledem. V místnostech, kde je předpoklad výskytu vyšší vlhkosti, je použit impregnovaný sádrokartonový podhled. Na styku s obvodovým zdivem je sádrokartonový podhled vytmelen akrylátem. Jako nosná konstrukce Jsou použity Spiroll panely. Přesná specifikace je stanovena statickým výpočtem domu.
Schodiště u vícepodlažních domů Prefabrikovaná schodiště se vyznačuji vysokou variabilitou provedení. Je ve standardu provedeno v šíři ramene 900 mm, šířkou stupně 320 mm a výškou 200 mm v provedení masiv. Nerezové zábradlí schodiště.
Plochá střecha domu Ploché střechy jsou praktičtější, co se týká údržby, opravy komína, čištění odvodňovacích prvků apod. Jednoplášťové ploché střechy jsou výborným prostředkem, jak eliminovat tepelné mosty nosnými prvky střechy (které se často vyskytují u střech šikmých s izolací mezi krokvemi). Jednoplášťová lepená nebo mechanicky kotvená plochá střecha bez provozu, s hlavní vodotěsnicí vrstvou ze souvrství asfaltových pásů nebo hydroizolační fólie z PVC-P, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací.
Okna s izolačním 3 sklem Hliníková okna s izolačním 3 sklem vám ušetří až 20% nákladů na vytápění.

Varianta plastových oken 7-komorové VEKA

Vnější:  kvalitní hliníková okna s celoobvodovým kováním s mikrovětráním.

Zasklení je provedeno izolačním trojsklem 4-12-4-12-4, Ug = 0,6 W/m2.K.

Varianta plastových oken: 7-komorové VEKA Softline MD 82 mm, antacit hedvábný, 3-sklo, Ug = 0,5

Rozvody a osazení elektro Zásuvky, vypínače, rozvaděč vše je součástí domu. Standardně je proveden jednofázový a třífázový rozvod kabely s měděnými jádry v podlahách, stěnách, případně stropech, s přístrojovým vybavením (vypínače a zásuvky) ABB Classic, vybavení rozvaděče OEZ, HAGER případně Moller EATON (nebo ekvivalenty). Je provedena příprava anténního rozvodu, domovních zvonků a slaboproudu – tj. pouze vytrubkování. Svítidla nejsou v cenách obsažena. Výběr domovních přístrojů (zásuvky, vypínače) je v konečném řešení navržen vždy dle přání klienta jako volitelné vybavení. Navýšeni ceny přístrojů oproti standardnímu řešení je zúčtovatelné.
Vytápění, ohřev TUV, kotel na vytápění Kondenzační kotel Junkers zaručí perfektní tepelnou pohodou domu. Kondenzační kotel je moderní a úsporný zdroj tepla. Výborně se doplňuje s nízkoenergetickým provedením domu. Jako zdroj tepla je standardně navržen kondenzační kotel na zemní plyn. Součástí dodávky je závěsný kotel ÚT typu Junkers CerapurCompact ZWB 24-1 DE s průtokovým ohřívačem TUV (přímý ohřev, rozsah výkonu 3,3 – 25,2 / 24,7 kW) a odtahem spalin turboventilací např. Ceraclass. Otopná soustava je vodní ústřední vytápění. Kompletní rozvody jsou vedené v podlaze. V koupelně je standardně použit radiátor (otopný žebřík) KORADO-LINEAR. Plynová krbová vložka není obsažena v ceně, její výběr se řeší individuálně (podkladní materiál může posloužit virtuální prohlídka).
Podlahové vytápění Použitý systém podlahového vytápění šetří provozní náklady a je velmi komfortní. Dodávka a montáž podlahového vytápění obsahuje dilatační pásy, folie s rastrem, upínací spony, ochrannou vícevrstvou trubku, rozdělovač pro PV (dodávka a montáž rozdělovače včetně kovové skříně rozdělovače a kulových uzávěrů), Potrubí od Italského výrobce SamiPlastic typ  Pex/Al/Pex 16×2. Tlaková zkouška (provedení tlakové zkoušky včetně vyhotovení protokolu).
Rozvody vody a kanalizace Moderní materiály zaručí bezproblémový provoz po celou dobu životnosti domu. Vodovod: Standardně dodávané rozvody jsou v provedení plastové potrubí z polypropylenových trubek v podlahách (např. HOSTALEN) s tepelnou izolací (bez cirkulace TUV).

Příprava teplé vody (TUV) je závislá na topném mediu (elektrická energie / plyn). Standardní je ohřev plynem – kotel s průtokovým (přímým) ohřevem vody. V případě vytápění elektrickou energií nebo tepelným čerpadlem je teplá voda připravovaná v akumulačním zásobníku – bojleru dle výběru investora. Ohřev TUV tepelným čerpadlem je možný jako nadstandardní řešení. Nadstandardně je možný plynový kotel se zásobníkem a nepřímým ohřevem. Cirkulace TUV je nadstandardním řešením a je možná pouze v případech, kdy je TUV připravována v zásobníku.

Kanalizace: K odvedení odpadních vod od zařizovacích předmětů je použito moderních PPs trubek tzv. HT-systém, svisle odpad DN 100 mm, ostatní dle návrhu projektanta.

Vybavení koupelen (vana, sprcha,umyvadla, toalety, baterie) Koupelny zařizujeme podle vašeho vkusu dle virtuálních prohlídek. V koupelnovém studiu je pro Vás připraveno mnoho krásných koupelen. Zařizovací předměty: Osazuje se standardně sprchová zástěna se sprchovým setem (do 15 000 Kč), dále pak vana (do 8 000 Kč), WC (do 6 000 Kč), umyvadlo se skříňkou (do 8 000 Kč). Nadstandardní zařizovací předměty si může volt klient při zajišťování dodávky na stavbu. Nadstandardní zařizovací předměty jsou vždy účtovány dle aktuálního ceníku dodavatele vybraných zařizovacích předmětů.
Podlahy Součástí domu je i luxusní laminátová podlaha, v koupelnách a v kuchyni keramická dlažba. Barvy a materiály si volíte podle svého vkusu. Anhydritové podlahy jsou dokonale rovné a odolné. Jsou použity dilatační pásky okolo stěn.

Pochozí plochy podlah jsou standardně provedeny:

– u sociálního zařízení, v chodbě a technických místnostech z keramické dlažby (cena materiálu  300,- Kč/m2 – bez DPH – dle výběru klienta, při jiné ceně materiálu je tato cena zúčtovatelná)

– v obývacím pokoji lamelová laminátová krytina s plovoucí montáží tl. 8 mm systém Click třída 32, AC4 dle výběru investora ze vzorníku dodavatele. (Cena materiálu 350,- Kč/m2 – bez DPH – dle výběru klienta, při jiné ceně materiálu je tato cena zúčtovatelná)

Balkony (terasy) pokud jsou standardním řešením typu domu jsou provedeny betonovou dlažbou nebo dlažbou typu teraco na pryžových terčích a s odvodňovací spárou.

Povrchové úpravy stěn, obklady Zvolte si interiéry a exteriéry domu podle svého vkusu. Vnější omítky: standardně se provádí strukturální ručně nanášená Hasit 705 (nebo odpovídající Baumit) v barvě bílé či přírodní. Pokud je použit fasádní zateplovací systém (Baumit) je v rámci systému provedena omítka GRANOPOR (K1,5) v základních barevných odstínech výrobce – Baumit. Lze použít na přání i jiné provedení jako nestandardní řešení, avšak za barevný odstín je příplatek.

Vnitřní omítky: standardně se vnitřní zděné povrchy upravují sádrovou omítkou. Pokud jsou použity sádrokartonové povrchy jsou vytmeleny, přebroušeny, penetrovány a natřeny vnitřní barvou na omítky. Spoje na ostatní konstrukce jsou vypěněny pružným tmelem. Finální povrchová úprava je provedena vnitřním malířským nátěrem v barvě bílé (1x penetrace, 2x finální nátěr Primalex Standard nebo odpovídající materiál).

Keramické obklady jsou standardně v místnostech sociálního zařízení do výše 2m. Obklady si vybírá investor. Cena materiálu ve standardním provedení je započítána ve výši 350,- Kč/m2 bez DPH. Vybrané obklady za odlišnou cenu jsou zúčtovatelné podle aktuálních ceníkových cen jednotlivých dodavatelů.

Obklady i keramická dlažba jsou ve standardních cenách uvažovány s kladením kolmým, bez listel, skládaných vzorů, rohových lišt a se spárovací hmotou v bílé barvě. Alternativní řešení na přání zákazníka jsou možná mimo standard.

Nátěry dřevěných konstrukcí jsou syntetické nebo vodou ředitelné lazurovací barvy – alternativně lze použít obdobné materiály.

Nátěry ocelových konstrukcí jsou syntetické nebo vodou ředitelné – základní barva na konstrukce a 2x email vrchní.

Vnitřní a vchodové dveře, garážová vrata Součástí moderního interiéru jsou i dveře včetně obložkových zárubní. Vyberte si design dveří a obložek podle svého přání. Vchodové dveře jsou standardně prosklené s bezpečnostním systémem obvodového kování a zamykání cca 20.700,- Kč. Ve standardním provedení jsou plastové prvky dodány v barvě bílé hladké, kliky bílé. Je možné použití barevného řešení plastu i klik a struktury povrchu za příplatek.

Garážová vrata – ve standardním provedení se dodávají jako ocelová sklopná bez zateplení a bez dálkového ovládání ve standardním barevném odstínu výrobce v základních rozměrech 2375 x 2125 mm. Jiné provedení, rozměr a dálkové ovládání je možné jako nadstandard.

Vnitřní dveře – standardně jsou vnitřní dveřní otvory osazovány obložkovou fóliovanou zárubní a fóliovanými dveřmi. Dveřní křídla jsou při dodání osazena dveřním zámkovým kováním (kliky, štítky). V nadstandardním provedení za příplatek lze osadit tyto prvky v provedení „laminon,dýhované případně i jiné -vždy podle přání investora, včetně nadstandardního kování a klik.

Parapety vnější – jsou součástí okenní sestavy ve standardním provedení bílé (pozink), šíře parapetu do 200 mm. V nadstandardním provedení lze parapety rovněž provádět v provedení a barevné škále dle profilu okna a přání investora.

Parapety vnitřní – jsou v provedení jako dřevěný truhlářský laminovaný výrobek v barevné a povrchové úpravě dle výběru klienta nebo jako součást okenní sestavy.

TABULKA ZÁRUČNÍCH LHŮT

Stavební část a vedlejší konstrukce domu – záruční lhůta 5 let
V této záruce jsou zahrnuty

 • základy domu
 • zdivo
 • strop
 • střecha
 • okna
 • vchodové dveře
 • vrata
 • hrubé rozvody instalací
 • dlažby
 • obklady
 • sanitární keramika
 • vnitřní schodiště
 • vzduchotechnika

Interiéry a technologie – záruční lhůta 3 roky
V této záruce jsou zahrnuty

 • omítky
 • zásuvky
 • vypínače
 • baterie
 • kotel
 • bojler
 • vnitřní dveře
 • plovoucí podlahy
Standardní služby klientům
 Podpora při hledání a koupi pozemku V rámci představební přípravy pomáháme klientům s hledáním pozemku ke stavbě rodinného domu a případně vedeme jednání o koupi takového pozemku. V ceně rodinného domu v případě, že klient uzavře smlouvu o dílo a stavba bude společností Aramova s.r.o. dokončena ve sjednaném rozsahu.
Pomoc s financováním pozemku a stavby Klienti mohou využít službu pomoci s financováním pozemku a stavby rodinného domu, jejíž podstatou je koordinace ve finančních ústavech. Využití této služby je podmíněno poskytnutím úplných a pravdivých informací o aktuální finanční situaci klienta. Hypoteční úvěr předpokládá dodržení metodik financující banky.
Individuální projekt domu Individuální projektovou dokumentaci tvoříme postupným zapracováním požadavků klienta na vzhled, dispoziční uspořádání a materiálovou skladbu v jednotlivých fázích představební přípravy (návrh, studie RD).V ceně rodinného domu v případě, že klient uzavře smlovu o dílo a stavba bude společností Aramova s.r.o. dokončena ve sjednaném rozsahu.
Stavební povolení Zajištění povolení realizace stavby je v ceně rodinného domu v případě, že klient uzavře smlouvu o dílo a stavba bude společností Aramova s.r.o. dokončena ve sjednaném rozsahu.
Nezávazná konzultace
Ze zkušenosti víme, že pro správné doporučení dalších kroků vycházejících z vašich potřeb je nezbytná osobní konzultace.
Tato konzultace je pro vás zdarma.

Co můžete díky konzultaci získat

 • nezávislou radu ohledně koupě daného pozemku nebo domu
 • přehled o finanční a časové náročnosti Vašeho stavebního záměru
 • základní informace o moderních materiálech a technologiích
 • konzultace vašich nápadů a odborné odpovědi na jakékoliv vaše otázky z oblastí stavebnictví

Domluvit konzultaci