Realizace ploché střechy

V hodně lidech z dávných minulých dob nebo podceněných veřejných zakázek přetrvává dogma o zatékání plochých střech.

Hlavní příčinou zatékání střech v minulosti byla neprofesionalita, nekvalitní materiály a zaostalé řešení detailu a celkové koncepce domu, kde i nesprávně udělané základy či nesprávně udělaný strop výrazně ovlivňovali pohyb stavby a roztržení izolace.

  1. je potřeba bazírovat na kvalitních základech a stropní konstrukci – navržené statikem za pomoci inženýrsko -geologického průzkumu  a provedeno zkušenou realizační firmou
  2. správně technologické provedení – dodržení počtu potřebných vpustí a umístnění min 1m od atiky , spádování min 3%, spádování atiky min 5 % , minimální DN vpusti 100 mm (kvůli možnosti ucpání) , aplikovaní bezpečnostních přepadů – chrličů v atikách (pojistka v případě jakýchkoliv poruch vpustí)
  3. ideální skladba nepochozí ploché střechy  – kačírek frakce 16/32 , geotextílie 300g/m2 , HI fólie odolná vůči UV záření , střešní tepelná izolace , parozábrana – sloužící jako pojistní hydroizolace, spádová vrstva – lehčený beton ve spádu
  4. kvalitní vyřešené veškeré detaily viz obrázky – atiky doporučujeme obalit celé folií s ukončením okapničkou (nebo závětrnou lištou), dvoustupňové vpusti opatřené kvalitními košíky (pro perfekcionisty elektronicky vyhřívané vpusti), použití všech systémových prvků kolem prostupu instalací , …

V dnešní době je možnosti provést kvalitní plochou střechu jednoduché a řešení je celá řada, ale musí se sejít kvalitní projektant a správná realizační firma. V případě, že zvažujete na Váš dům aplikovat plochou střechu , doporučujeme si vybírat projektanty a realizační firmy zaměřené jen na domy s plochými střechami.

Autor : Vladimír Zákopčan