Původní kulisou pro lidský život na Zemi byla rajská zahrada.
Pořád zůstává symbolem hojnosti a spokojenosti. Ve vertikálním provedení reprezentuje sjednocení technického pokroku s laskavou vstřícností a krásou rostlin.

Naše technologie

Základem naší technologie je tzv vegetační plášť tvořený souvrstvím geotextílií různých vlastností. Vegetační plášť je obvykle instalován na pevnou podložku opatřenou hydroizolací, nebo v případě PP desky je pevná podložka zároveň hydroizolační. Tuto sestavu nazýváme panelem vertikální zahrady. Panely vertikální zahrady se vyrábějí dílensky na míru. V místě instalace se z nich může vyskládat plocha jakéhokoli tvaru a velikosti .

Rostliny je možné při této technologii sadit v různých velikostech, od malých sazeniček až po vzrostlejší rostliny. Možná je i výsadba cibulí hlíz a výsev semen. Dle umístnění vertikální zahrady se volí sortiment rostlin odpovídajících nároků.

Systém splňuje podmínky platné legislativy České republiky a Evropské unie. Nevytváří komplikace pro příznivé statické posouzení.