Prodej stavebního pozemku o velikosti 809 m2 a 802 n2

Tišice – Mělník

Cena:

dohodou

Nabízíme krásné pozemky, které jsou určeny pro výstavbu rodinného bydlení.
Nachází se v klidné lokalitě obce Tišice a v bezprostřední blízkosti lesa s pěkným výhledem do okolí.

Pozemek par.č. 701/2 o rozloze 802m²
Pozemek par.č. 701/42 o rozloze 809m²

Oba pozemky se nacházejí v Kozly u Tišic, obec Tišice.

Předmětné pozemky se dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán obce Tišice vydaný zastupitelstvem obce Tišice OOP č. 1/2021 dne 20.9.2021 s účinností 6.10.2021 (dále jen „ÚP“), nacházejí v zastavěném území v ploše s funkčním využitím bydlení individuální (BI). Hlavní funkcí plochy BI je bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu. Přípustným využitím jsou mimo jiné stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury i komerčního charakteru místního významu, stavby pro krátkodobě přechodné ubytování do 10 lůžek, služby místního významu, sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy, samostatné zahrady a další.

Pravidla uspořádání území pro novou stavbu:

– min. plocha pozemku 800m2
– zastavěná plocha včetně pomocných objektů max. 400m2
– max. zastavěná plocha 1 objektu pro přípustné nebo podmínečně přípustné využití 100m2
– max. 1NP a podkroví
– min. plocha zeleně 30% u zastavitelných ploch a ploch přestavby

V Tišicích, které leží v krásné přírodní lokalitě Polabské nížiny je nepřeberné množství příležitostí jak ke sportu, tak k relaxaci. Najdete zde upravené terény pro turistiku, cykloturistiku. Místní vodní plochy nazývané rybářským rájem jsou vyhledávaným cílem milovníků rybaření. Myslivci z celých Čech se sem sjíždějí na moderní střelnici se stylovou mysliveckou klubovnou. A je toho tu mnohem více, již na první pohled krásné místo k žití.

Inženýrské sítě na pozemky lze realizovat vícero způsoby.

ID zakázky:MDP0812222
Plocha pozemku:802 m² a 809
Voda:ano
Elektřina:ano
Odpadano
Vladimír Zákopčan

Vladimír Zákopčan

+420 601 374 959