Jako tým odborných projektantů, vytváříme komplexní řešení zahradních a krajinných prostor včetně jejich realizace a následné péče. Ve své práci spojujeme estetické a funkční aspekty tak, abychom v jednotlivých projektech docílili splnění všech požadavků klienta a zároveň zanechali dané lokalitě přirozený ráz a individualitu.

Jsem autorem knihy metodika pro navrhování moderních zahrad s ohledem na objekt, který se jmenuje Hmotové a tvarové principy v zahradní architektuře.

Lukáš Prokop, DiS

Návrh a realizace zahrady – BRNO

Zadání:

V tomto projektu si klient přál celkovou revitalizaci zahrady (cca 1200 m2). Hlavním tématem zadání bylo vytvoření několika dominantních vodních prvků, které budou na celé ploše zahrady propojeny přirozenými scenériemi.

Projekt:

Nejprve byly řešeny dominantní vodní prvky – plavecký bazén, jezírko, přírodní tůně, kamenná koupací výhřivka a odtokový v terénu zapuštěný bazén. Vodní prvky v zahradě vytváří zvukové efekty, dojem pohybu a působí pozitivně na psychiku člověka. Proto byly v celé kompozici v rámci estetiky využity volné křivky a z hlediska realizace přírodní materiály. Program kompozice byl vystavěn na propojení samostatných prvků pomocí zídek, rozličných povrchových úprav a vegetace.

 

 

 

Návrh a realizace zahrady – PROSTĚJOV

Zadání:

Na této zahradě jsme museli respektovat několik hlavních požadavků zákazníka; separovat plochu na část hrací (pro děti) a tzv. pracovnu v přírodě, vytvořit vodní prvek, který bude prouděním vody vytvářet zvukovou kulisu kompozice a omezit výhled na sousední pozemek v co největší možné míře. Z ostatních stran pozemku naopak zachovat výhled do volné krajiny.

Projekt:

K oddělení funkčních ploch bylo docíleno tvarováním terénů do podoby nepravidelných teras. Dominantou je sezónní kruhový bazén, pod který bylo umístěno odtokové jezírko, vytvářející zvukovou kulisu. Vodní prvky působí celistvě díky umístění přírodních kamenů. Tzv. pracovna je řešena umístěním odpočívadla (lavičky) s výhledem na jezírko a do volné krajiny. Od sousedícího pozemku pracovnu odděluje zapojená liniová výsadba, splňující požadavek zakrytí nežádoucího výhledu a zároveň plnící funkci protihlukové bariéry.

 

 

Návrh a realizace zahrady – HRONOV

Zadání:

Na pozemek u řadové zástavby měla vzniknout čistě relaxační zahrada s prvky japonských zahrad.

Projekt:

Plocha zahrady je členěna na několik menších scenérií  – „místností“. Všechny tyto místnosti utváří celý program kompozice a každá z nich má svou funkci. Do jedné z místností je například umístěna dřevěná pergola se závěsným odpočívadlem a plní tak funkci čítárny. Jednotlivé plochy jsou tvořeny volnou linkou a jsou propojeny cestní sítí z přírodního kamene. Z hlediska výsadby, materiálu a detailů jsou respektovány zákonitosti japonských zahrad.