Financování stavby je rozdělené podle etap a ošetřené na základě smlouvy o dílo, který se uzavře mezi objednatelem a dodavatelem. Níže jsou uvedené fáze od vyřízení stavebního povolení až po dokončení stavby a kolaudaci rodinného domu.

  • Návrh interiérů + projektová dokumentace + stavební povolení  – 7%
  • Realizace základové desky – 18%
  • Realizace hrubé stavby – 35%
  • Dokončení fasády a hrubé rozvody instalací v domě – 20%
  • Provedení hrubých podlah v domě – 10%
  • Dokončení stavby – 10%
Procenta jsou pouze orientační, určují se přesné částky na základě domluvy v harmonogramu prací a smlouvy o dílo.