My (MDD) vs architektonický ateliér

Zdravím Vás, měl bych pro Vás zajímavý článek k zamyšlení. Chtěl bych na počátku říci, že není mým cílem nijak dehonestovat architektonické kanceláře, určitě ne všechny fungují tímto způsobem, jen bych rád poukázal na zkušenosti s klienty, kteří mě oslovují ke spolupráci, jelikož je spolupráce s architektonickým ateliérem zklamala. Těchto klientu přibývá a statisticky je to již náš každý druhý zákazník. Tento článek může být přínosem nejen pro budoucí stavebníky, ale i pro architektonické kanceláře, jelikož popíši návod, jak se nejčastějším chybám vyhnout …

Nejčastější chyby klasických architektonických kanceláří, od kterých se lišíme tím, že stavby navrhujeme, projektujeme ale i stavíme:

1. navržený dům je mimo rozpočet – nejčastější chyba se kterou mě klienti oslovují. Architektonický ateliér jim navrhl dům, na který nemají šanci dosáhnout.
Tip – na první schůzce je potřeba od klientu zjistit ne jenom jejich dispoziční požadavky, ale rovněž požadavky na technologie a kvalitu a výběr základních materiálu a dle toho zařadit do určité třídy standardu a tomu uzpůsobit užitnou plochu domu vzhledem k jejich rozpočtu. Finanční rozmezí je 35 – 55 tisíc korun (u garáží se dá snížit na 15-20 tisíc korun) za 1 m2.

2. neinformovanost o možnostech stavebních materiálů – svého architekta si můžete proklepnout již tím zdali Vám umí doporučit systémy z kterých postavit dům a ke každému Vám dokáže vysvětlit výhody / nevýhody. Hodně ateliérů spolupracuje s nějakým dodavatelem a proto tuto rozvahu nebudou chtít dělat a hned Vám doporučí systém, který je ´´nejlepší´´ a těší se na tučnou provizi.
Tip – klienta je potřeba obeznámit se všemi systémy – říct výhody, nevýhody, cenové srovnání, doporučení vzhledem k jejich energetické třídě, požadavky na akustické, tepelnotechnické a jiné vlastnosti.
Příkladem je, že třeba duté Prefa stopy jsou o 1/3 levnější než monolitický strop. Dutá cihla z betonu je 3x levnější než keramická, vápenopísková, porobetonová –  domy se dnes v 90% beztak zateplují. Více na toto téma si můžete pročíst v mém článku na blogu Z jakého materiálu postavit dům?

3. neinformovanost o technologiích na vytápění a jejich finanční návratnosti – věděli jste, že třeba doplněk jakým je rekuperace se často za život nevratní investice? Informace k tomuto tématu naleznete v mém dalším článku: Čím v domě topit?
Tip – nastudovat si veškeré technologie na vytápění a jejich cenové návratnosti a přizpůsobit je požadavkům klienta.

4. navržené skladby nebo technické řešení, které nelze realizovat.
Tip – architektonický ateliér by měl mít po ruce stavbyvedoucího alespoň na konzultace nebo konzultovat navržené detaily s realizačními firmami a dodavateli.

5) neprovedení inženýrsko – geolofgický průzkum
– důležitá záležitost pro návrh efektivních (nepředimenzovaných)  základových konstrukcí a vsaků pro dešťové vody.
Tip: Záležitost, která stojí 15 – 20 tisíc může ušetřit nemale nečekané prostředky, navíc čas u realizace, pokud se u výkopových prací zjistí neobvyklé základové poměry.
6) neoceněné / nedoceněné profese
– rozpočet od architektonických studii dost často nemám podrobně rozepsané položky jednotlivých profesí (Elektro, ZTI, UT, VZT), často se zapomíná na ventilátory záchodu, digestoře a podobně. Setkali jsme se s rozpočty, kde celá profese – například elektro bylo v jedné nebo ve dvou položkách. Následně Vám stavební firmy nedokážou adekvátně ocenit realizaci.
Tip – pokud ateliér nemá komplexního rozpočtáře na všechny profese a podrobné položky, ať Vám rozpočtuji stavební část a statiku a veškeré profese si dejte nacenit ( výkaz výměr i rozpočet) realizačním firmám jednotlivých profesí. Tento výkaz výměr následně můžete se stavebním části  a statikou  použít u tendru. Je potřeba nezapomenout zkoordinovat výkopové a zemní práce u venkovních rozvodů.

Nejdůležitějším bodem před započetím jakékoliv činnosti spojené s návrhem a realizací domu je předprojektová příprava. Zde si dokážete vzhledem k obrovskému množství možností na trhu najít to správné řešení pro vlastnosti jaké požadujete za disponibilní a vyhovující rozpočet.