Ploché vs šikmé střechy
 

Dva sousedé si postavili dům vedle sebe o stejné šířce a stejných světlých výšek místností ….

Jak je vidět z obrázku Vaše střecha dokáže ovlivnit hodně parametrů a užitných vlastností:

 1. Výška domu – u domu s plochou střechou postačuje nižší výška
 2. Plocha střechy – šikmá střecha má větší plochu tzn. potřebuje více krytiny a tím je dražší
 3. Obestavený objem – u šikmé střechy je menší obytný prostor viz obrázek a m3
 4. Užitná plocha – počítá se u min. světlá výška 2300 mm a v tomto případě je užitná plocha šikmé střechy menší
 5. Osvětlení interiérů – u šikmých střech lze osvětlovat pomoci střešních světlíku, které mají omezené menší rozměry, často se nedá větrat při bouřkách + akustika deště, poměrně často kondenzuji
 6. Tepelná pohoda – šikmé střechy mají často konstrukci ze dřeva s izolací – tzn. Nic s větší objemovou hmotností – znamená to přehřívání interiérů v letních obdobích
 7. Požární bezpečnost – u šikmých dřevěných střech je nižší, lze použit protipožární sádrokarton, ale ten se výrazně podepíše na ceně střechy. Často jsou u šikmých střech nedostatečně řešené prostupy komínu (kouřovodů) přes střešní konstrukci.
 8. Akustika – dřevěná šikmá střecha nemá objemovou hmotnost, tím je akustika této střechy horší
 9. Kondenzace – u šikmých střech vznikají mnohem častěji a je znovu důležité dělat precizně detaily (odborná firma) používat sádrokarton a parozábranu do vlhkých prostor
 10. Cena – cena šikmé střechy je vyšší pro větší plochu, množství materiálů, množství detailů
 11. Rekonstrukce – u ploché střechy je jednodušší a levnější rekonstrukce
 12. Povětrnost
 • Vichřice – unese dřív šikmou dřevěnou střechu
 • Sníh – sníh ze šikmé střechy často padá lidem na hlavu, lapače tento jev omezí, ale ne zcela zastaví. Ploché střechy jsou v dnešních projektech dimenzovány na zatížení sněhem, a pokud se dodrží statický návrh u realizace, není žádný problém.
 • Slunce – v letních měsících hrozí prohřátí šikmé dřevěné střechy
 • Voda – v tomto bodě často vyhrává šikmá střecha, ploché střechy jsou náchylnější na zatékání a musí se dodržet správná realizace a technologie:
 1. použít roztaženější hydroizolaci
 2. hydroizolaci chránit vůči UV záření – kačírek, štěrk, zemina, …
 3. dodržovat technologické přestávky u realizace
 4. správně navržené základy, které zamezí nadměrnému nerovnoměrnému sedání stavby
 5. provést precizně detaily na střeše (oplechování atiky, detaily kolem prostupů a vpustí, nepřerušovat hydroizolaci)

I u šikmých střech bývá problém s vodou, u šikmých střech jsou často zanedbávané:

 • správné posazení hřebenáčů a úžlabí
 • precizní detaily kolem střešních světlíků – často zatékají , použít kvalitní trojsklo a vyhnou se rosení střešních oken
 • správný detail ukončení střechy okapničkou a vyspádované střešní žlaby
 • nesprávně provedené odvětrání vzduchové mezery  – kondenzace vody
 • použité nesprávné parozábrany ve vlhkých prostorách (wc, koupelna)

 

Závěr

Pokud se rozhodnete pro šikmou střechu, z hlediska vlastností (ne vizuálu) doporučuji udělat klasický žb strop nad 2.np, ten zateplit a nad stropem udělat klasickou šikmou střechu s minimálním sklonem. Tento prostor mezi žb stropem a pod střechou může sloužit k úložným prostorům.

Článek píšu na základě vlastních zkušeností s bydlením v obou typech střech, z projekčních a realizačních zkušeností za 10 let.

Budu rád za další Vaše podněty, které mohou napomoci při rozhodování u volby typu střechy.