Výběr vhodného pozemku

Správný výběr pozemku pro moderní dům, kromě toho, že parcela musí být stavební – v územním plánu města/obce určená pro výstavbu RD, je závislý na 3 základních faktorech …

 

  1. vhodnost pozemku vzhledem k orientaci k světovým stranám – ideálním stavem je, když je přístupová komunikace ze severní světová strany.
  2. vybavení inženýrskými sítěmi a komunikací – příjezdová komunikace (ideálně veřejná) a veškeré veřejné sítě (kanalizace, vodovod, elektřina, plyn). Tyto informace získáte u příslušných správců sítí a komunikací. Sama existence sítí u pozemku ještě nemusí být zárukou možnosti připojení. Překážkou může být omezená kapacita, například příkonu elektrického proudu.
  3. vhodnost pozemku s ohledem na regulace – doporučujeme před koupí pozemku zkonzultovat s místním stavebním úřadem – zastavěnost pozemku vzhledem k Vaším nárokům (obvykle 30%), jestli není omezení na typ domu, jestli je jiný regulativ (uliční čára, výška hřebene apod.)

 

Další podmínky (lze projekčně vyřešit)

Dále doporučujeme zjistit nebo odzkoušet si dopravní situaci, služby, rekreaci poblíž pozemku, zjistit jestli je únosná zemina na pozemku a kde je hranice spodní vody (ideálně hluboko pod úrovní základové spáry), jaký je radonový index (ideálně nízký). Dále jestli sousedi dodržují odstupové vzdálenosti od hranice pozemku (obvykle 3m, s výjimkou 2m, vzdálenost mezi 2 stavbami alespoň 7,0m).

Existují však i další nástrahy, zejména při nabídce levných pozemků v záplavových územích, v ochranných pásmech a v chráněných krajinných oblastech. Není rovněž prozíravé kupovat si pro budoucí stavbu pozemek, který je stále zemědělskou půdou.

Teprve při převodu na stavební parcelu se může zjistit, že na jeho část zasahuje ochranné pásmo a na vlastní stavbu zůstane jen omezená plocha. Ochranné pásmo má kolem sebe například železnice, všechna vedení vysokého napětí, silnice nebo les. Do vzdálenosti padesáti metrů od něho lze stavět jedině se souhlasem orgánu ochrany lesů …

Tyto podmínky se ovšem i za nepříznivých předpokladů dají stavebně a projekčně vyřešit.

Doporučení

Je vhodné mít pozemek pro RD zastavěné plochy cca 200 m2 alespoň 800 m2, ideálně 900 a víc m2. Optimální šířka 20 – 25m.  V dnešní době se hodně používají bazény, terasy, retenční nádrže na sběr dešťové vody, tepelná čerpadla, pozemek by měl zabezpečit aspoň dvě parkovací stání apod.

Pokud máme vše výše uvedené zjištěné a v pořádku, je možné efektivně a bezpečně oslovit architekty k návrhu Vašeho domu snů.