Proč investovat do realizační dokumentace?

U individuálního návrhu domu jsou 3 fáze projektu:
-studie,
-projekt pro vyřízení stavebního povolení / při získaní podpisu sousedů – projekt pro ohlášení stavby,
-realizační dokumentace.

V tomto článku bych rád popsal, proč je poslední ze tří fází projektu tak důležitá ale mnoho stavebníku jej neřeší. Podle této dokumentace se má správně provádět stavba.

Z osobních zkušenost mám zato, že hlavním důvodem proč realizační dokumentaci opomíjejí je jeho cena – orientačně na dům cca 250m2 je cena kolem 100 tisíc CZK.

Zde uvedu několik důvodu proč do ni investovat:

– U realizační dokumentace statik provádí podrobnější výpočty jednotlivých konstrukcí (stropy, základy, schodiště, …) zde je možnost ušetřit několik sto tisíc proti dokumentaci na stavební povolení, kde byli konstrukce jednoduše spočtené a předimenzované.

– Realizační dokumentace vyřeší prostřednictvím výkresu detailů veškeré kritické detaily na stavbě (tepelné mosty, přechody konstrukcí, …) nehrozí tak defekty stavby a prodlužuje se její životnost.

– Skloubení všech řemesel (VZT,ZTI,ELEKTRO), aby nedocházelo ke kolizím a byly včas připravené prostupy konstrukcí. Dodatečné vrtání není zcela jednoduchá a finančně levná záležitost.

– Realizační dokumentace Vám nabídne i výpočet topení, tepelných ztrát jednotlivých místností a dimenzaci potrubí i s regulací. Realizátory topení mají ve zvyku okruhy topení 2x předimenzovat. S realizačním projektem se už nebudete muset dohadovat s topenářem, proč Vám dává tak velké radiátory, když ztráta místností je minimální. Prostě mu ukážete výkres, kde budou popsány teplotní spády, velikosti potrubí, délky potrubí s podrobným výpisem materiálů, specifikované radiátory, podlahové okruhy, regulace radiátorů, termohlavic, kotlu, akumulační nádrže a další.

– Nedílnou součástí realizační dokumentace je výkaz výměr a položkový rozpočet. Výkaz výměr

slouží k tomu, abyste měl k dispozici seznam všech materiálů a množství a podle tohoto seznamu můžete dát oceňovat realizačním firmám, která ocení veškeré uvedené položky (na žádnou nezapomenout) a Vy budete mít krásný přehled o nabídkách a můžete je lehce porovnávat. Dále Vás ujistí, že si firmy nebudou nárokovat drahé vícepráce, protože v projektu pro stavební povolení hodně položek nebude. Položkový rozpočet Vám určí maximální cenovou hranici Vašeho domu a Vy už předem budete vědět, jaká bude orientační cena za Váš dům. U tohoto bodu zdůrazním, že klienti jdou často u realizace domu na hranu svých finančních možnosti, určitě nebude příjemné bez realizačního projektu v průběhu realizace platit statisíce za vícepráce z úspor nebo jiných prostředků. Předem taky upozorňuji, i když se vyhotoví realizační dokumentace si nějakou rezervu ponechat (lokálně může být skála v zemi a podobně), ale určitě nehrozí vícepráce v takové míře jako u realizace domu podle stavebního povolení.

– Dokumentace slouží také technickému dozoru stavby, který může dohlížet na průběh realizace.

Na závěr bych rád doporučil všem stavebníkům tuto dokumentaci vyhotovit. Ušetří Vám nemalé náklady, vyřeší Vám všechny detaily, ušetří Vám čas, nepříjemnosti a prodluží živnost Vaši stavby. Říkám to, kam přijdu a pořád, dům si stavíme často jednou za život, je to náročný, dlouhý proces, investujte do prevence a bude se Vám spokojeně a dlouho bydlet bez problému, reklamací nebo oprav.

Proces výstavby domu Q5

Finalizujeme rodinný dům Q5 v Horoušánkach, Praha – Východ, k.ú. Úvaly.

Číst více