Jak nejlépe zvládnout inženýring

Hezký den,

Rád bych dnes rozebral skutečný příběh z Moravy ohledně inženýringu. Je to přesně 12 měsíců co jsme pro klienta připravili samostatný projekt na ohlášení stavby. Klient chtěl ušetřit výhledově 10-15 tisíc za tuto službu a nenechal si doporučit a odmítl službu inženýringu od naši společnosti nebo od jakéhokoliv profesionála. Kdy mne klient ubezpečoval slovy: Pane Zákopčane, nedávejte mi prosím nápovědu, já vím, co mám dělat.

Po předání dokumentace klientovi, začal klient sám oběhávat dotčené orgány, ale jen ty, které znal nebo si možná někde přečetl. Nasbíral si asi 50% stanovisek a vydal se spolu s dokumentaci  na úřad. Na úřadě mu samozřejmě řekli, že mu hodně věcí chybí a nemají čas ho učit, co má obsahovat kompletní žádost o stavební povolení. Již 2x podával žádost sám a pokaždé bez úspěchu a po roce mi volal, že potřebuje pomoct s doprojektováním dalších podmínek od úřadu. Úřednici od něho vyžadují už i naprosté detaily a kontroluji mu průvodní zprávy a text ve všech výkresech slovíčko po slovíčku. Tohle slovíčkaření ale oddaluje možnost výstavby a ve velké míře spotřebovává čas klientovi a rovněž projektantovi, protože v ostatních 99,99% dokumentace je vždy v pořádku a schválená.

Mnohdy jsou úřednici přehlceni prací, a proto nemají pochopení pro lidi, kteří jim práci více komplikují. Atmosféra v takových případech se dá krájet a není bezpečné si z hlediska uskutečnění plánů kličkovat na úřadech a zdržovat tím celý proces. Řešení je jednoduché, najmout si na tuto práci profesionála.

Kdo chce boxovat v ringu sám, ten musí znát řádně projekt včetně všech náležitostí (normy, vyhlášky, předpisy), musí předvídat údery a včasně předávat získané informace osobám zpracovávající projekt.

Inženýring je jako zdolávání Himalájí. Člověk neví, kde všude ho to zavede a jakou cestu bezpečně zvládne až k vrcholu.

Doufám, že článkem ulehčíme okolností ne jen budoucím stavebníkům, ale rovněž úřadům, které jsou aktuálně zahlcené a mají co dělat, aby zkontrolovali v dokumentaci to co v ní dle vyhlášek, norem a předpisů být musí …

Z naší strany již projektovou dokumentaci bez inženýringu nevydáváme a klientovi držíme pěstí v dalším boji.

Projektová příprava katalogového domu Q7 v Brně

S potěšením oznamujeme, že aktuálně zpracováváme projektovou dokumentaci katalogového domu Q7 v Brně, který budeme stavět na jaře roku 2019.

Číst více

Projektová příprava vily v Brně-venkov

S potěšením oznamujeme, že aktuálně zpracováváme projektovou dokumentaci moderní vily v Brně-venkov.

Číst více

Projektová příprava vily v Praze – Průhonicích

S potěšením oznamujeme, že aktuálně zpracováváme projektovou dokumentaci moderní vily v Praze – Průhonicích.

Číst více

My (MDD) vs architektonický ateliér

Zdravím Vás, měl bych pro Vás zajímavý článek k zamyšlení. Chtěl bych na počátku říci, že není mým cílem nijak dehonestovat architektonické kanceláře, určitě ne všechny fungují tímto způsobem, jen bych rád poukázal na zkušenosti s klienty, kteří mě oslovují ke spolupráci, jelikož je spolupráce s architektonickým ateliérem zklamala. Těchto klientu přibývá a statisticky je to již náš každý druhý zákazník. Tento článek může být přínosem nejen pro budoucí stavebníky, ale i pro architektonické kanceláře, jelikož popíši návod, jak se nejčastějším chybám vyhnout …

Nejčastější chyby klasických architektonických kanceláří, od kterých se lišíme tím, že stavby navrhujeme, projektujeme ale i stavíme:

1. navržený dům je mimo rozpočet – nejčastější chyba se kterou mě klienti oslovují. Architektonický ateliér jim navrhl dům, na který nemají šanci dosáhnout.
Tip – na první schůzce je potřeba od klientu zjistit ne jenom jejich dispoziční požadavky, ale rovněž požadavky na technologie a kvalitu a výběr základních materiálu a dle toho zařadit do určité třídy standardu a tomu uzpůsobit užitnou plochu domu vzhledem k jejich rozpočtu. Finanční rozmezí je 35 – 55 tisíc korun (u garáží se dá snížit na 15-20 tisíc korun) za 1 m2.

2. neinformovanost o možnostech stavebních materiálů – svého architekta si můžete proklepnout již tím zdali Vám umí doporučit systémy z kterých postavit dům a ke každému Vám dokáže vysvětlit výhody / nevýhody. Hodně ateliérů spolupracuje s nějakým dodavatelem a proto tuto rozvahu nebudou chtít dělat a hned Vám doporučí systém, který je ´´nejlepší´´ a těší se na tučnou provizi.
Tip – klienta je potřeba obeznámit se všemi systémy – říct výhody, nevýhody, cenové srovnání, doporučení vzhledem k jejich energetické třídě, požadavky na akustické, tepelnotechnické a jiné vlastnosti.
Příkladem je, že třeba duté Prefa stopy jsou o 1/3 levnější než monolitický strop. Dutá cihla z betonu je 3x levnější než keramická, vápenopísková, porobetonová –  domy se dnes v 90% beztak zateplují. Více na toto téma si můžete pročíst v mém článku na blogu Z jakého materiálu postavit dům?

3. neinformovanost o technologiích na vytápění a jejich finanční návratnosti – věděli jste, že třeba doplněk jakým je rekuperace se často za život nevratní investice? Informace k tomuto tématu naleznete v mém dalším článku: Čím v domě topit?
Tip – nastudovat si veškeré technologie na vytápění a jejich cenové návratnosti a přizpůsobit je požadavkům klienta.

4. navržené skladby nebo technické řešení, které nelze realizovat.
Tip – architektonický ateliér by měl mít po ruce stavbyvedoucího alespoň na konzultace nebo konzultovat navržené detaily s realizačními firmami a dodavateli.

5) neprovedení inženýrsko – geolofgický průzkum
– důležitá záležitost pro návrh efektivních (nepředimenzovaných)  základových konstrukcí a vsaků pro dešťové vody.
Tip: Záležitost, která stojí 15 – 20 tisíc může ušetřit nemale nečekané prostředky, navíc čas u realizace, pokud se u výkopových prací zjistí neobvyklé základové poměry.
6) neoceněné / nedoceněné profese
– rozpočet od architektonických studii dost často nemám podrobně rozepsané položky jednotlivých profesí (Elektro, ZTI, UT, VZT), často se zapomíná na ventilátory záchodu, digestoře a podobně. Setkali jsme se s rozpočty, kde celá profese – například elektro bylo v jedné nebo ve dvou položkách. Následně Vám stavební firmy nedokážou adekvátně ocenit realizaci.
Tip – pokud ateliér nemá komplexního rozpočtáře na všechny profese a podrobné položky, ať Vám rozpočtuji stavební část a statiku a veškeré profese si dejte nacenit ( výkaz výměr i rozpočet) realizačním firmám jednotlivých profesí. Tento výkaz výměr následně můžete se stavebním části  a statikou  použít u tendru. Je potřeba nezapomenout zkoordinovat výkopové a zemní práce u venkovních rozvodů.

Nejdůležitějším bodem před započetím jakékoliv činnosti spojené s návrhem a realizací domu je předprojektová příprava. Zde si dokážete vzhledem k obrovskému množství možností na trhu najít to správné řešení pro vlastnosti jaké požadujete za disponibilní a vyhovující rozpočet.

Partnerská realitní kancelář Dream Estate s.r.o.

Představujeme zrod nové realitní kanceláře zaměřené na moderní rezidenční, komerční nemovitosti a pozemky pro rodinné domy a navazujeme tak na naši stavební společnost MODERNDREAM DESIGN s.r.o., která je specializuje výhradně na návrh a výstavbu moderních rodinných domů. Jedná se o českou společnost, není to zahraniční franšíza.

Číst více

Proč investovat do realizační dokumentace?

U individuálního návrhu domu jsou 3 fáze projektu:
-studie,
-projekt pro vyřízení stavebního povolení / při získaní podpisu sousedů – projekt pro ohlášení stavby,
-realizační dokumentace.

V tomto článku bych rád popsal, proč je poslední ze tří fází projektu tak důležitá ale mnoho stavebníku jej neřeší. Podle této dokumentace se má správně provádět stavba.

Z osobních zkušenost mám zato, že hlavním důvodem proč realizační dokumentaci opomíjejí je jeho cena – orientačně na dům cca 250m2 je cena kolem 100 tisíc CZK.

Zde uvedu několik důvodu proč do ni investovat:

– U realizační dokumentace statik provádí podrobnější výpočty jednotlivých konstrukcí (stropy, základy, schodiště, …) zde je možnost ušetřit několik sto tisíc proti dokumentaci na stavební povolení, kde byli konstrukce jednoduše spočtené a předimenzované.

– Realizační dokumentace vyřeší prostřednictvím výkresu detailů veškeré kritické detaily na stavbě (tepelné mosty, přechody konstrukcí, …) nehrozí tak defekty stavby a prodlužuje se její životnost.

– Skloubení všech řemesel (VZT,ZTI,ELEKTRO), aby nedocházelo ke kolizím a byly včas připravené prostupy konstrukcí. Dodatečné vrtání není zcela jednoduchá a finančně levná záležitost.

– Realizační dokumentace Vám nabídne i výpočet topení, tepelných ztrát jednotlivých místností a dimenzaci potrubí i s regulací. Realizátory topení mají ve zvyku okruhy topení 2x předimenzovat. S realizačním projektem se už nebudete muset dohadovat s topenářem, proč Vám dává tak velké radiátory, když ztráta místností je minimální. Prostě mu ukážete výkres, kde budou popsány teplotní spády, velikosti potrubí, délky potrubí s podrobným výpisem materiálů, specifikované radiátory, podlahové okruhy, regulace radiátorů, termohlavic, kotlu, akumulační nádrže a další.

– Nedílnou součástí realizační dokumentace je výkaz výměr a položkový rozpočet. Výkaz výměr

slouží k tomu, abyste měl k dispozici seznam všech materiálů a množství a podle tohoto seznamu můžete dát oceňovat realizačním firmám, která ocení veškeré uvedené položky (na žádnou nezapomenout) a Vy budete mít krásný přehled o nabídkách a můžete je lehce porovnávat. Dále Vás ujistí, že si firmy nebudou nárokovat drahé vícepráce, protože v projektu pro stavební povolení hodně položek nebude. Položkový rozpočet Vám určí maximální cenovou hranici Vašeho domu a Vy už předem budete vědět, jaká bude orientační cena za Váš dům. U tohoto bodu zdůrazním, že klienti jdou často u realizace domu na hranu svých finančních možnosti, určitě nebude příjemné bez realizačního projektu v průběhu realizace platit statisíce za vícepráce z úspor nebo jiných prostředků. Předem taky upozorňuji, i když se vyhotoví realizační dokumentace si nějakou rezervu ponechat (lokálně může být skála v zemi a podobně), ale určitě nehrozí vícepráce v takové míře jako u realizace domu podle stavebního povolení.

– Dokumentace slouží také technickému dozoru stavby, který může dohlížet na průběh realizace.

Na závěr bych rád doporučil všem stavebníkům tuto dokumentaci vyhotovit. Ušetří Vám nemalé náklady, vyřeší Vám všechny detaily, ušetří Vám čas, nepříjemnosti a prodluží živnost Vaši stavby. Říkám to, kam přijdu a pořád, dům si stavíme často jednou za život, je to náročný, dlouhý proces, investujte do prevence a bude se Vám spokojeně a dlouho bydlet bez problému, reklamací nebo oprav.

Proces výstavby domu Q5

Finalizujeme rodinný dům Q5 v Horoušánkach, Praha – Východ, k.ú. Úvaly.

Číst více